Genealogie

Rodopisné příspěvky

GenoPro - čeština pro Narrative Report

Radim Dušek 21. Září 2013 – 23:09GenoPro je genealogický program, který dovoluje zaznamenávat genealogická data do digitální podoby. Webová stránka programu je http://www.genopro.com. Umožňuje vytvářet rodinné stromy předků a přidávat k nim fotografie, vytvářet a tisknout různé výstupy, analyzovat data z rodinné historie, importovat a exportovat data z a do jiných programů.

Genetika a příjmení

Radim Dušek 31. Březen 2012 – 13:06Genetika a příjmení je projekt, jehož cílem je zkoumat vzdálenou příbuznost nositelů stejných (nebo velmi podobných) mužských příjmení české populace pomocí genetických metod.

MZA Brno - farnost Kdousov - indexy matrik

Radim Dušek 24. Prosinec 2011 – 23:08

Základem genealogického bádání je bezpochyby čtení matričních záznamů. Jako pomůcku pro ostatní genealogy bych rád zveřejnil přepisy indexů k matrikám, které jsou v oblastech mého zájmu.

První ze mnou zpracovávaných farností je farnost Kdousov z okresu Třebíč uložená v MZA Brno, která obsahuje následucí obce:    

  • Kdousov
  • Mladoňovice
  • Police
  • Radotice
  • Slavíkovice
  • Kostníky
  • Jiratice
  • Lhotice

Místní rejstřík německých, latinských a dnes neplatných českých názvů - MZA Brno

Radim Dušek 05. Duben 2011 – 20:11Dle dokumentu, který je od nedávné doby vystavený na adrese http://actapublica.eu/userdata/digitalizace_inventaru_MZA.pdf, lze zjistit, že v MZA Brno převedli do digitální podoby papírové inventáře k fondu E67 - Sbírka matrik. Tyto inventáře jsou dostupné ve formátu PDF na adrese http://actapublica.eu/dokumenty/.

Kromě samotného soupisu inventářů jednotlivých matrik (s užitečnými poznámkami) je zde přístupný také: 

Bohužel však žádný PDF soubor neumožňuje fulltextové vyhledávání.

Rodopis a začátek cesty

Radim Dušek 02. Leden 2011 – 17:22Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis.

I já jsem se začal zajímat o své předky. Jde o běh na dlouhou trať …

Vývod z předků

Radim Dušek 13. Červenec 2013 – 21:27
Jedním z genealogických výstupů je vývod z předků. Lze jej prezentovat různými způsoby, často mají pěknou grafickou podobu. Jedním z těchto výstupů je vějířový vývod z předků. Grafická podoba představuje rozvinutý vějíř, kde uprostřed je sledovaná osoba. Čím dále je od středu, tím jde o staršího předka.

Vějířový vývod z předků…

Stránky