GenoPro - čeština pro Narrative Report

Radim Dušek 21. Září 2013 – 23:09GenoPro je genealogický program, který dovoluje zaznamenávat genealogická data do digitální podoby. Webová stránka programu je http://www.genopro.com. Umožňuje vytvářet rodinné stromy předků a přidávat k nim fotografie, vytvářet a tisknout různé výstupy, analyzovat data z rodinné historie, importovat a exportovat data z a do jiných programů.

Vývod z předků

Radim Dušek 13. Červenec 2013 – 21:27
Jedním z genealogických výstupů je vývod z předků. Lze jej prezentovat různými způsoby, často mají pěknou grafickou podobu. Jedním z těchto výstupů je vějířový vývod z předků. Grafická podoba představuje rozvinutý vějíř, kde uprostřed je sledovaná osoba. Čím dále je od středu, tím jde o staršího předka.

Vějířový vývod z předků…

Základní umělecká škola Znojmo

Radim Dušek 14. Srpen 2012 – 08:54Na internetových stránkách Základní umělecká škola Znojmo (www.zusznojmo.cz) najdete důležité informace o aktuálním dění ve škole. Obsahují užitečné informace o škole (kontakty, historie), zaměstnancích školy, organizaci studia, podrobnosti o vyučovaných studijních oborech (hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický) a soutěžích, úřední desku, fotogalerie a záznamy z vystoupení dle jednotlivých oborů a fórum pro Vaše připomínky.

Genetika a příjmení

Radim Dušek 31. Březen 2012 – 13:06Genetika a příjmení je projekt, jehož cílem je zkoumat vzdálenou příbuznost nositelů stejných (nebo velmi podobných) mužských příjmení české populace pomocí genetických metod.

MZA Brno - farnost Kdousov - indexy matrik

Radim Dušek 24. Prosinec 2011 – 23:08

Základem genealogického bádání je bezpochyby čtení matričních záznamů. Jako pomůcku pro ostatní genealogy bych rád zveřejnil přepisy indexů k matrikám, které jsou v oblastech mého zájmu.

První ze mnou zpracovávaných farností je farnost Kdousov z okresu Třebíč uložená v MZA Brno, která obsahuje následucí obce:    

  • Kdousov
  • Mladoňovice
  • Police
  • Radotice
  • Slavíkovice
  • Kostníky
  • Jiratice
  • Lhotice

Místní rejstřík německých, latinských a dnes neplatných českých názvů - MZA Brno

Radim Dušek 05. Duben 2011 – 20:11Dle dokumentu, který je od nedávné doby vystavený na adrese http://actapublica.eu/userdata/digitalizace_inventaru_MZA.pdf, lze zjistit, že v MZA Brno převedli do digitální podoby papírové inventáře k fondu E67 - Sbírka matrik. Tyto inventáře jsou dostupné ve formátu PDF na adrese http://actapublica.eu/dokumenty/.

Kromě samotného soupisu inventářů jednotlivých matrik (s užitečnými poznámkami) je zde přístupný také: 

Bohužel však žádný PDF soubor neumožňuje fulltextové vyhledávání.

Digitalizované matriky - SOA Zámrsk

Radim Dušek 23. Únor 2011 – 15:52Aktualizace: Níže uvedený postup už není potřeba využívat. Pro SOA Zámrsk najdete všechny potřebné informace na http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/matriky/

Existuje seznam digitalizovaných matrik pro SOA Zámrsk. Je uložen ve formátu pdf a je dostupný ke stažení http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2012/09/digimatriky.pdf. Měl by být průběžně aktualizován při přidání nových digitalizovaných matrik. Toto se však neděje, i když jsou nové digitalizované matriky již dostupné ke stažení. Důvod je známý. SOA Zámrsk nemá informatika, který by toto prováděl. Existují tedy digitalizované matriky, které jsou již přístupné, ale nejsou v seznamu digitalizovaných matrik uvedené.

Protože existuje vazba mezi signaturou matriky a výsledným odkazem, rozhodl jsem se zveřejnit seznam všech odkazů, kde se dají stáhnout i matriky, které v oficiálním výše uvedeném seznamu nejsou.

Rodopis a začátek cesty

Radim Dušek 02. Leden 2011 – 17:22Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis.

I já jsem se začal zajímat o své předky. Jde o běh na dlouhou trať …

Znojemské žestě

Radim Dušek 19. Prosinec 2010 – 12:40www.znojemskezeste.cz

Znojemské žestě je seskupení pěti znojemských hudebníků, jejichž členové spolu v současném obsazení (dvě trubky, dva trombony a tuba) hrají již od roku 2001.

Dechový orchestr Amatéři z Dobšic u Znojma

Radim Dušek 19. Prosinec 2010 – 12:35www.amateri-kvalitne.cz

Dechový orchestr Amatéři vznikl v roce 2000, ovšem jeho historie sahá do roku 1996. Právě v této době se domluvilo pár nadšených jedinců a začali se scházet v ZŠ v Dobšicích u Znojma. Původní záměr, a to vytvořit mladou průchozí kapelu jako „odchovnu“ začínajících hráčů a pomoci jim v jejich prvních muzikantských krůčcích, se začal dařit.