Místní rejstřík německých, latinských a dnes neplatných českých názvů - MZA Brno

Radim Dušek 05. Duben 2011 – 20:11Dle dokumentu, který je od nedávné doby vystavený na adrese http://actapublica.eu/userdata/digitalizace_inventaru_MZA.pdf, lze zjistit, že v MZA Brno převedli do digitální podoby papírové inventáře k fondu E67 - Sbírka matrik. Tyto inventáře jsou dostupné ve formátu PDF na adrese http://actapublica.eu/dokumenty/.

Kromě samotného soupisu inventářů jednotlivých matrik (s užitečnými poznámkami) je zde přístupný také: 

Bohužel však žádný PDF soubor neumožňuje fulltextové vyhledávání.

Proto jsem upravil poslední z výše uvedených dokumentů tak, aby bylo fulltextové vyhledávání v PDF možné.

I když jsem použil automatizovaný software na převod obrázkového textu na obyčejný text, jednalo se při úpravách přece jenom spíše o „ruční práci“.

Několik informací o provedených úpravách: 

  • Ručně dopisované opravy jsem se snažil zahrnout do textu.
  • Znak 3 ve významu ostrého s jsem přepsal jako ß.
  • Nechtěné mezery vzniklé přepisem na psacím stroji a označené jako jedno slovo jsem převzal jako jedno slovo.

Místní rejstřík německých, latinských a dnes neplatných českých názvů MZA Brno s možností vyhledávání ke stažení:

inventar_E67__mistni_rejstrik_2_fulltext.pdf

V případě nalezení chyby se ozvěte. V případě, že to bude možné, nepřesnosti opravím.